Општинска изборна комисија одржала је своју 1. седницу – 4. марта 2020. године, на којој је донела Пословник о раду Општинске изборне комисије у Лајковцу као и Одлуку о усвајању образаца за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине општине Лајковац који ће се одржати 26. априла 2020. године.

Доношењем ове одлуке започете су изборне радње на територији општине Лајковац за избор одборника Скупштине општине Лајковац.

1. Изборна листа

2. Овлашћење за подношење изборне листе

3. Сагласност носиоца изборне листе

4. Изјава о прихватању кандидатуре

5. Списак бирача по азбучном реду

6. Изјава бирача који подржавају изборну листу

Пословник о раду

Списак бирача који подржавају изборну листу у Excel табели

Општинска изборна комисија на својој трећој седници дана 5.3.2020.године усвојила је Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СО Лајковац расписаних за 26.4.2020.године. Огледни роковник
На седници одржаној дана 6.3.2020.године Општинска изборна комисија донела је Решење о проглашавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Лајковац под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
и Решење о испуњењу услова за одрњђивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширен састав општинске изборне комисије и бирачких одбора коалиције: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Изборна листа Александар Вучић-за нашу децу

Решење о проглашењу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Решење о испуњењу услова за одрњђивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширен састав општинске изборне комисије и бирачких одбора коалиције: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Закључак

Решење о проглашавању изборне листе

Решење о испуњености услова

Решење о прекиду свих изборних радњи