Почетак радова

Сутра, 25.02.2022.године у 12 часова – почетак радова
пут  Мирковић – Јосиповић, Јабучје Горњи крај
(12 часова – код школе у Јабучју).