Радионице пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“

Потенцијални корисници подршке за запошљавање у оквиру пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у Западној Србији“, у који је укључена и општина Лајковац, одабрани по јавном позиву реализованом средином године, прошли су двонедељну обуку кроз радионице реализоване у Ваљеву.
У складу са свим мерама у борби против КОВИД – 19, током претходне две седмице у Ваљеву су одржане радионице на пројекту које су обухватиле сва три програма; стартап, програм пољопривреде и радне праксе. Циљ је, између осталог, био да одабрани кандидати уз помоћ предавача напишу бизнис планове, који ће се касније бодовати.
Из општине Лајковац, стартап подршку треба да добију до два кандидата, за пољопривреду до четири, за радне праксе такође четири кандидата.
Пројекат “Више шанси за боље могућности запошљавања у Западној Србији”, чија реализација је у току, имплементира Град Ваљево у партнерству са Центром за интеграцију Рома Ваљево, Општином Коцељева и Удружењем Регионална права мањина из Лајковца. Ове могућности су део ширег пројекта Немачке развојне сарадње у инклузији Рома и других маргинализованих група у Србији које спроводи ГИЗ.
Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, неједнакости и јачање социјалне инклузије на територији Ваљева, Коцељеве, Мионице и Лајковца. Континуирано се мора радити на доступности информација ширем кругу људи, поручују учесници у реализацији пројекта.
Реализација пројекта “Више шанси за боље могућности запошљавања у Западној Србији” оцењује се као успешан пример сарадње цивилног сектора, градова и општина Западне Србије, у подизању капацитета запошљавања Рома и других маргинализованих група, повратника по споразуму о реадмисији других друштвено осетљивих група.
У оквиру обука, полазници су имали прилику да стичу знања у контексту побољшања сопствене социјалне инклузије. Предавачи и организатори обуке кажу, да је група полазника обуке добро одабрана и да у наредном периоду може бити добар заговарач запошљавања људи из ромских насеља и других осетљивих група. Кроз обуку, полазници су имали прилику да постану свесни својих капацитета и могућности, као и да стекну потребна знања, а истовремено и да сагледају шта им је доступно на локалном тржишту, на који начин могу да остваре запослење. Кроз радионице су имали прилику да спознају и значај доквалификације и преквалификације, како би повећали своје могућности запошљавања.
У овој области је од изузетног значаја подршка локалних самоуправа, јер без тог механизма не може се доћи до коначног циља, а то је запослење. Битна је подршка и свих других, од невладиних организација, координатора за ромска питања, здравственог медијатора, педагошког асистента, до НСЗ, истакли су предавачи током реализације радионица.
Пројекат се реализује у оквиру програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, а који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Пројекат реализује Немачка организација за међународну сарадњу, у сарадњи са Кабинетом потпреседнице Владе Републике Србије као председнице Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025 године.