Рани Јавни увид поводом израде ППППН за ТЕ „Колубара Б“

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије оглашава Рани Јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б“. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана – од 27. новембра до 11. децембра 2019. године. У прилогу су текст огласа и елаборат.

Оглас

Елаборат