СО Лајковац усвојила буџет за 2019.

Скупштина општине Лајковац је на 27. седници усвојила Одлуку о буџету за 2019. годину, који ће износити милијарду и 232,5 милиона динара и за 150 милиона динара је мањи од прошлогодишњег. Буџет је првенствено мањи због смањења прихода од накнаде за градско грађевинско земљиште. Терет ће сносити инвестиције, а сви текући расходи, сви програми социјалне заштите, као и пројекти и програми из друштвених делатности остаће у истом обиму. У области изградње и уређења инфраструктуре акценат ће бити на водоснабдевању. Председник Скупштине Живорад Бојичић након седнице је констатовао да смањење буџета неће представљати проблем:
-Као што смо чули од известилаца, не значи да ће буџет и практично бити мањи. Већ први ребаланс у јуну показаће какви су приходи буџета. По мени, много је значајније да се планирана средства квалитетно утроше, квалитетно изведу радови, да нема примедби од грађана…Управо је задатак на председнику општине, заменику председника, начелнику Општинске управе да се о тим стварима поведе много више рачуна. Дакле, буџет мањи за 150 милиона не значи ништа, на нама је задатак да се заврше сви капитални објекти до половине наредне године, да се изведу планирани радови и, по мени, нема разлога за бригу. И овим буџетом смо доказали да општина Лајковац има снаге да испрати све планирано, ниједан програм није изостављен. Средства се повећавају и за породиље и за регресирање вртића, вантелесну оплодњу, превоз деце, дотације најсиромашнијим пензионерима, за основне и средње школе, ученичке и студентске стипендије. Имамо најниже цене вртића и регресирамо пуно деце – не зато што имамо најсиромашније становништво него зато што смо смањили критеријуме и обухватили велики број суграђана, смањили цену за друго дете, за треће и четврто је бесплатно.
Усвојен је Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину, као и одлуке којима се уређују изворни приходи Општине: Одлука о боравишној такси, Одлука о општинским административним таксама и Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода. Најављено је да ће прилив у буџет од комуналних такси у наредној години биће мањи за 1,3 милиона динара, а приход од посебних делатности за 10 одсто. На седници су усвојени програми пословања ЈП „Градска чистоћа“, ПУ „Лептирић“, КЦ „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке, Установе за спорт и омладину и Туристичке организације. Усвојен је План пословања за 2019. годину Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава“.
Прихваћен је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у вредности скоро 193 милиона динара, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице од 480 милиона, Локални акциони план запошљавања и Локални акциони план за младе. Одборници су прихватили и Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње и Друге измене и допуне Програма развоја спорта на територији општине Лајковац. Донете су одлуке о регресирању трошкова боравка деце у вртићу, о ученичким стипендијама и о студентским стипендијама.
За комуналне делатности планирано је 234,4 милиона динара, од тога за водоснабдевање 74,8 милиона; за заштиту животне средине 143 милиона; за организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру 76 милиона; за социјалну и дечју заштиту 55 милиона и културу 40 милиона; за локални економски развој око 19 милиона, за пољопривреду 18,2 милиона итд. Најзначајније инвестиције у 2019. биће завршетак изградње затвореног базена, изградња Зелене пијаце, изградња фекалне канализације у Боговађи и Словцу, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи, изградња водоводне мреже у Јабучју, као и мреже Пепељвац-Стрмово.Придворица. Уложиће се доста у локалне некатегорисане путеве, рехабилитацију путева и улица и уређење водотокова, завршетак амфитетара у ОШ Миле Дубљевић, уређење Градског трга итд.