СО Лајковац усвојила Трећи ребаланс буџета

Скупштина општине Лајковац је на 32. седници усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-септембар. Од укупно планираних текућих прихода и примања остварено је 62,18 одсто, што је одличан резултат, док деветомесечна реализација расхода износи 45,71 одсто, што ће, као и обично, бити знатно увећано у последњем кварталу године. Одборници су усвојили и Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2019. годину, по којем је општински буџет мањи за 40.100.138,66 динара и износи 1.280.700.963,72 динара. На основу остварења прихода и примања за првих девет месеци и процене њиховог остварења до краја године умањени су планирани приходи од накнаде за коришћење минералних сировина (тзв. Програм ренте) за 15 милиона динара, као и општи приходи буџета (тзв. класичан оквир) за око 11,5 милиона динара, од чега се 10 милиона односи на приходе од пореза на зараде. Трећим ребалансом умањени су и планирани издаци за завршне радове на Радића конаку и конаку Брене Михаиловић, који се одлажу за наредну годину, у питању је 13,8 милиона. Једино повећање прихода планирано је од наплате казни за саобраћајне прекршаје на територији Лајковца и то милион динара.

Заменик председника Ненад Џајевић одговорио је на покушаје представника одборничке групе ДС-ДСС Ранка Филиповића и Живорада Туфегџића да умањење буџета повежу са недавним привођењем двоје запослених у Општинској управи Лајковац и потенцијалном штетом по буџет, тако што је још једном образложио разлоге за ребаланс и рекао да то нема никакве везе са наведеним привођењем, што је посао надлежних републичких органа. Сматрајући да нису добили адекватне одговоре и да се седница не води како треба, после краће полемике са председником др Јованком Гомилановић пет чланова ове одборничке групе напустили су седницу.

Саставни део Ребаланса су измене и допуне Плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2019-2021, Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2019. годину, Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Лајковац за 2019, Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину итд. Већина ових измена и допуна усвојене су као посебне одлуке на данашњој седници. Средства за подршку пољопривреди сада износе 13,5 милиона и смањена су због мањег интересовања за поједине ставке програма као што је набавка женских телади, док су повећана за пластенике. Одборник Немања Милиновић заложио се за већу подршку овчарству и свињарству.

На крају новембра увек се доноси пакет одлука везаних за локалне порезе. Порези остају на прошлогодишњем нивоу, једино је направљена олакшица за објекте на сеоском подручју, који су у процесу легализације практично били изједначени са пословним простором, иако су у четвртој зони. Тако је цена непокретности по квадратном метру овој категорији смањена са 61.000 на 20.000 динара, како би суграђани лакше окончали процес озакоњења објеката.

Директор ЈП „Градска чистоћа“ Бојан Богдановић предочио је одборницима Информацију о финансијском извештају предузећа са Извештајем овлашћеног ревизора за 2018. годину, као и Друге измене Програма пословања за 2019. годину, које су усвојене. Богдановић је истакао да комунално предузеће значајно оптерећује дуг за воду од 63 милиона динара и судски спор са ЈПКП „Лазаревац“, али да је у претходних 10 месеци успостављен позитиван однос са ЈПКП „Лазаревац“ и направљено доста помака. Нагласио је да „Градска чистоћа“ овогодишње рачуне за воду редовно измирује, а да ће, захваљујући савременој детекцији кварова, рачуни бити мањи него у 2018. за скоро 30 милиона, што је велика уштеда. Истовремено је обезбеђена боља испорука воде јер су смањени губици. Приход од пресељења гробља из Скобаља омогућио је предузећу да плати заостали дуг за воду од 22 милиона динара.

Одборници су усвојили сет одлука о раду Предшколске установе „Лептирић“, међу којима се издвајају Извештај о раду за 2018/19. и План рада за 2019/20. Директор Мила Митровић Лончар као најзначајније у претходној васпитној години истакла је отварање новог објекта, укидање прекобројних група и листе чекања, док је за наредну годину издвојила да ће имати највећи број деце до сада, 528 у свим групама.

Усвојене су и Прве измене и допуне Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, којима се уводи једнократна помоћ ратним војним инвалидима или њиховим породицама. Помоћ ће бити исплаћивана квартално према решењу Заједничког центра за социјални рад, износ ће бити одређен решењем председника општине, а планирано је да то буде 4.000 динара. Скупштина је донела одлуку о издавању јединог преосталог слободног локала у својини општине Лајковац за потребе Удружења “БазиМили” Лајковац, које су основали родитељи деце са аутизмом, али које ће помагати свим особама са посебним потребама.

Скупштина је усвојила Програм рада Туристичке организације за наредну годину, као и састав управног и надзорног одбора због истека мандата. Усвојена је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Лајковца и дата сагласност на Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда у општини. Донета је и одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Градска чистоћа“ са текстом конкурса. На крају бележимо леп гест младог одборника Немање Милиновића (СПС), који се одрекао се дневнице у корист удружења „БазиМили“.