ПЛАН РАДА ЗА 2018.ГОДИНУ

  • План рада еколошког испектора за 2018.годину
  • План рада комуналног испектора за 2018.годину
  • План рада грађевинског испектора за 2018.годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016.ГОДИНУ
  • Извештај о раду еколошког испектора у 2016.години
  • Извештај о раду комуналног испектора у 2016.години
  • Извештај о раду грађевинског испектора у 2016.години
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017.ГОДИНУ
  • Извештај о раду еколошког испектора у 2017.години
  • ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.год.-грађевинска инспекција
  • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА – преузми

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈE

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – КОМУНАЛНА ИСПЕКЦИЈА